Jeżeli masz odrobinę wolnego czasu, chcesz rozwijać swoje pasje, lubisz nawiązywać kontakty z innymi ludźmi, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze to zapraszamy do współpracy w ramach Wolontariatu. Nasza strona zapewni podstawowe informacje dla osoby chcącej rozpocząć swoją przygodę z Wolontariatem.

WYPEŁNIJ FORMULARZ online

WOLONTARIAT to realizowany od 1996 roku przez Fundację United Way Polska program społeczny, adresowany do wszystkich ludzi, których połączyła chęć niesienia pomocy potrzebującym. Wolontariuszem może zostać każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy płci, dysponujący różną ilością czasu. Program skierowany jest do młodzieży, studentów, osób 50+, pracowników firm i wszystkich innych, którzy są zmotywowani do pracy charytatywnej i którym przyświeca idea niesienia pomocy innym. Miejsc, w których pracują wolontariusze, jest bardzo wiele. Mogą nimi być np.: biuro fundacji, partnerskie organizacje pozarządowe, muzea, szkoły, biblioteki, domy dziecka, świetlice socjoterapeutyczne, domy opieki, szpitale, hospicja, jadłodajnie dla bezdomnych, schroniska dla zwierząt oraz inne instytucje publiczne. Każdy jest w stanie wybrać działalność odpowiednią dla siebie. Potrzebne są tylko dobre chęci!

WOLONTARIAT W BIURZE FUNDACJI

– osoba indywidualna, będąc wolontariuszem przy jednym z programów Fundacji United Way Polska, wykorzystuje własne talenty i umiejętności, co wpływa korzystnie na jej rozwój społeczny, osobisty, a nawet zawodowy. Wolontariusze wykonują wiele prac w organizacji – pomagają w ocenie potrzeb społecznych, zajmują się doradztwem, opiniowaniem, świadczą pomoc administracyjną i techniczną, mobilizują zasoby, budują relacje. Fundacja umożliwia elastyczne warunki pracy wolontariusza.

WOLONTARIAT PRACOWNICZY

– firmy bezpośrednio pomagają potrzebującym, działając indywidualnie lub grupowo w ich miejscu pracy, bądź w partnerskich organizacjach pozarządowych Fundacji United Way Polska. Wolontariat grupowy integruje pracowników i  poprawia relacje między nimi budując prawdziwy zespół, a miła atmosfera i entuzjazm udzielający się podczas pracy na rzecz innych motywują do bardziej efektywnej pracy w firmie.

Zgodnie z założeniami CSR firmy, personalizujemy pracę wolontarystyczną. Pomagamy tworzyć kampanię informacyjną o programie wolontariatu dla pracowników firmy. Wyszukujemy oferty pracy zgodne z preferencjami określonymi  przez pracowników w formularzu oraz inicjujemy kontakt między pracownikami, a organizacjami w których będą działać. Istnieje możliwość uzgodnienia wolontariatu w jednej z pozarządowych organizacji partnerskich. Co więcej, każdy pracownik może zaproponować własny pomysł na akcję w ramach wolontariatu, a my pomożemy go zrealizować. Fundacja zapewnia również promocję firmy na stronie internetowej www.unitedway.pl, w materiałach reklamowych  i wystawia imienne podziękowania dla uczestników programu.

Nasze dotychczasowe akcje zorganizowane wraz z firmami:

wolontariusze z firmy remontują organizację partnerską

dziecko przebrane za sędziego w ramach warsztatów prawniczych zorganizowanych dla dzieci przez firmę partnerską

plakat - zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci - akcja pierwszy dzwonek

spotkanie dzieci ze św. Mikołajem w firmie

 • – Inne inicjatywy według własnego pomysłu firmy, np. organizacja zawodów sportowych dla rodzin: turnieju minigolfa, rajdu rowerowego, marszu lub biegu charytatywnego

 

Korzyści dla biznesu:

 • budowanie ducha zespołu
 • wzmocnienie poczucia więzi pomiędzy pracownikami odnajdującymi się w innych niż zawodowa sytuacjach
 • stworzenie mocniejszej relacji pracownika z firmą, utożsamianie się z jej strategią
 • możliwość wykorzystania przez pracowników swojej wiedzy i kompetencji na rzecz organizacji pozarządowych (w przypadku usług pro bono)
 • okazja sprawdzenia się pracownika w nowych sytuacjach

Zachęcamy pracowników firm do udziału w akcjach wolontariatu! Tylko jeden dzień w ciągu roku w godzinach pracy wystarczy, żeby pomóc najbardziej potrzebującym!

Zapraszamy też na zaprzyjaźniony Blog o wolontariacie pracowniczym,prowadzony przez specjalistkę w tym temacie Izabelę Dyakowską.

WOLONTARIAT SENIORÓW

celem projektu Fundacji United Way Polska jest propagowanie wolontariatu wśród osób w wieku 50+, aktywizacja społeczna oraz promocja dialogu międzypokoleniowego. Uważamy, że osoby dojrzałe posiadają bogate doświadczenie życiowe, dużą wiedzą i mądrość. Wartości te pozwalają im na efektywną pomoc grupom potrzebującym wsparcia. W ramach programu przygotowana została strona www.seniorwolontariusz.org.pl, na której znajduje się baza informacji dla tej grupy wolontariuszy.

Zachęcamy wolontariuszy do aktywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność w wybranych inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych!

Organizujemy następujące działania:

 • Wolontariat Międzypokoleniowy – formy współpracy osób dojrzałych oraz dzieci (np. pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja spotkań i dyskusyjnych klubów filmowych, wspólne gotowanie)
 • Twórczy senior – warsztaty wspierające kreatywność osób 50+ (wolontariusze własnoręcznie wykonują upominki, które przekazują organizacjom pozarządowym)
 • Dar dla Innych – warsztaty edukacyjne dla młodzieży i dorosłych – wolontariusze seniorzy dzielą się własnymi talentami i umiejętnościami z innymi
 • Wolontariat seniorów dla niepełnosprawnych beneficjentów 50+ (seniorzy o dobrej sprawności fizycznej pomagają osobom niepełnosprawnym 50+)

Dodatkowo od stycznia 2013r. realizujemy projekt dofinansowany z dotacji MetLife pt. „Wolontariat, moja druga młodość”, w ramach którego wolontariusze wzięli udział w:

 • wyjeździe szkoleniowo-integracyjnym
 • warsztatach wspierających kreatywność osób 50+
 • profesjonalnych szkoleniach
 • wybranych formach wolontariatu
 • spotkaniach integracyjno-rozrywkowych
 • konsultacjach ze specjalistami

Uczestnicy naszego projektu to mieszkańcy województwa mazowieckiego, działający w: uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora, organizacjach branżowych skupiających określone środowiska zawodowe (np. nauczycieli), organizacjach samopomocowych wspierających osoby dojrzałe lub towarzystwach społeczno-kulturalnych oraz rozwoju lokalnego.

WOLONTARIAT na rzecz dzieci

pomoc w nauce

WOLONTARIAT na rzecz dorosłych

– w szpitalu Wolontariat onkologiczny w szpitalu

W ramach Obszaru Zdrowie prowadzimy nabór wolontariuszy na oddziały onkologiczne w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów 128.

Czym zajmują się wolontariusze? Dotrzymujemy towarzystwa pacjentowi i jego rodzinie, rozmawiamy, słuchamy, przynosimy zakupy, robimy herbatę, wypożyczamy książki, zawozimy na badania, zabieramy na spacery, a także organizujemy akcje i wydarzenia specjalne dla pacjentów.

Włączając się w wolontariat możesz liczyć na szkolenia, wsparcie informacyjne w postaci poradników, a także superwizję.

JEŻELI CHCESZ:

 • pomagać innym i nauczyć się jak robić to skutecznie
 • współuczestniczyć w tworzeniu projektów społecznych i ich realizacji
 • poznać praktyczne aspekty wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu
 • zdobyć doświadczenie zawodowe
 • mieć satysfakcję z pracy w zgranym, dynamicznym zespole nastawionym na wspieranie osób potrzebujących pomocy

WYPEŁNIJ FORMULARZ online

Wolontariat uczy przezwyciężać słabości, daje wiele powodów do radości i wyzwala energię do życia!

ZAPRASZAMY DO INSPIROWANIA I WDRAŻANIA NOWYCH POMYSŁÓW W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT!

Koordynatorka Wolontariatu

Maria Ciarka zdjęcie portretoweMaria Ciarka
Partnerzy biznesowi, komunikacja, fundraising
m.ciarka@unitedway.pl