Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

United Way dołączył do Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej!

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej jest nieformalną grupą organizacji i instytucji pozarządowych, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej.  

Wobec potrzeby zwiększenia świadomości i wiedzy różnych grup społecznych na tematy związane z finansami, zarządzaniem domowym budżetem, bezpieczeństwem finansowym, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, podzielając wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF. Działanie partnerstwa opiera się na Standardach Edukacji Finansowej PREF.

Dzięki współpracy, chcemy:

  • zwiększyć powszechną świadomość znaczenia edukacji finansowej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji obywatela;
  • zwiększyć liczbę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, w tym osób o niskich dochodach;
  • doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją
    finansową, w tym sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Wizja PREF:
Wszyscy mieszkańcy Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne potrzeby i dopasowanej do ich możliwości uczenia się.

Misja PREF:
Stworzenie platformy do koordynacji i współpracy sektora pozarządowego z publicznym i prywatnym w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom
społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

Zapraszamy do śledzenia aktywności podejmowanych przez PREF!

Wesprzyj -GIVE