Statut

Statut United Way Polska 14-06-2017

Globalne Standardy United Way

United Way jest ruchem, który rozprzestrzenia się po całym świecie i obecnie ma swoje siedziby w kilkudziesięciu krajach. Nazwy poszczególnych organizacji mogą się różnić, tak jak różne są społeczności, państwa i kultury, w których pracują. Jednakże wszystkie łączy wspólna idea – wiara, że członkowie społeczności mogą tworzyć jedność, mobilizować zasoby i pracować wspólnie nad sprawami ważnymi dla społeczności w sposób bardziej efektywny niż zrobiłaby to pojedyncza osoba.

Niniejszy dokument, Światowe standardy organizacji United Way, określa, co jest esencją tych organizacji oraz mówi o standardach i praktykach, dzięki którym mogą one poprawiać swój sposób działania. Co więcej, ustala, jak organizacje mają konsultować się ze sobą w sposób pozwalający na lepszą komunikację i dzielenie się wiedzą oraz zawiera wskazówki pomocne przy tworzeniu nowych organizacji United Way w społecznościach na całym świecie.

GlobalStandardsPL

Kodeks Etyki

Działamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, ujętymi w naszym kodeksie, do pobrania poniżej

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania

 

 

 

Sprawozdania 2016

okladka, tytul i 2 dziewczynkiRaport społeczny 2016

Informacje ogólne 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans 2016

Informacje uzupełniające do bilansu 2016
Rachunek zysków i strat 2016

 

Sprawozdania 2015

Raport społeczny 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015
Bilans 2015
Rachunek zysków i strat 2015
Informacja dodatkowa 2015