Statut

UWP_statut_06_2014

Globalne Standardy United Way

United Way jest ruchem, który rozprzestrzenia się po całym świecie i obecnie ma swoje siedziby w kilkudziesięciu krajach. Nazwy poszczególnych organizacji mogą się różnić, tak jak różne są społeczności, państwa i kultury, w których pracują. Jednakże wszystkie łączy wspólna idea – wiara, że członkowie społeczności mogą tworzyć jedność, mobilizować zasoby i pracować wspólnie nad sprawami ważnymi dla społeczności w sposób bardziej efektywny niż zrobiłaby to pojedyncza osoba.

Niniejszy dokument, Światowe standardy organizacji United Way, określa, co jest esencją tych organizacji oraz mówi o standardach i praktykach, dzięki którym mogą one poprawiać swój sposób działania. Co więcej, ustala, jak organizacje mają konsultować się ze sobą w sposób pozwalający na lepszą komunikację i dzielenie się wiedzą oraz zawiera wskazówki pomocne przy tworzeniu nowych organizacji United Way w społecznościach na całym świecie.

GlobalStandardsPL

Kodeks Etyki

Działamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, ujętymi w naszym kodeksie, do pobrania poniżej

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania

 

 

 

Sprawozdania 2016

Informacje ogólne 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans 2016

Informacje uzupełniające do bilansu 2016
Rachunek zysków i strat 2016

Sprawozdania 2015

Raport społeczny 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2015
Bilans 2015
Rachunek zysków i strat 2015
Informacja dodatkowa 2015

Sprawozdania 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014
Wprowadzenie do sprawozdania 2014
Bilans 2014
Rachunek zysków i strat 2014
Dodatkowe informacje 2014

Sprawozdania 2013

Sprawozdanie_merytoryczne 2013
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2013
Bilans 2013
Rachunek_zysków_i_strat 2013
Informacja_dodatkowa 2013

Sprawozdanie 2012

Sprawozdanie merytoryczne 2012
Bilans 2012
Rachunek wynikow 2012
Informacja dodatkowa 2012

Sprawozdanie 2011

Sprawozdanie merytoryczne 2011
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2011
Bilans 2011
Rachunek zysków i strat 2011
Dodatkowe informacje i objaśnienia 2011
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011

Sprawozdanie 2010

Sprawozdanie_finansowe_2010
Sprawozdanie_merytoryczne_2010
Raport_rewidenta_z badania_sprawozdania_finansowego_2010

Sprawozdanie 2009

Sprawozdanie_finansowe_2009
Sprawozdanie_merytoryczne_2009
Opinia_rewidenta_2009

Sprawozdanie 2008

Opinia_rewidenta_2008
Sprawozdanie_finansowe_2008
Sprawozdanie_merytoryczne_2008

Sprawozdanie 2007

Opinia_rewidenta_2007
Sprawozdanie merytoryczne 2007
Sprawozdanie_finansowe_2007

Sprawozdanie 2006

Sprawozdanie_finansowe_2006
Sprawozdanie_merytoryczne_2006

Sprawozdanie 2005

Sprawozdanie_finansowe_2005
Sprawozdanie_merytoryczne_2005