Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Projekt dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

W październiku rozpoczęliśmy realizację projektu „NIKIFORY” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakłada promocję sztuki naiwnej jak
i bezpośrednie wsparcie artystów z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną. W ramach projektu planujemy organizację pleneru artystycznego, w ramach, którego odbędą się warsztaty arteterapeutyczne. Projekt pozwoli na rozwój artystów, poprawę ich samooceny, rozwój ich umiejętności, kształtowanie talentu, a także promocję arteterapii jako formy rehabilitacji
i twórczości osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania jest wsparcie artystów z niepełnosprawnością w rozwijaniu swojego talentu, kształtowaniu umiejętności, ale także integracja tej grupy osób i nadanie ich pracy znaczenia. Ich dzieła co roku doceniane są przez Jury Konkursu “Świat Nikiforów”, w którego skład wchodzą m.in rektor ASP w Warszawie, przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Warszawie, czy Centrum Sztuki Współczesnej. Artyści wymagają jednak pomocy w rozwijaniu swoich zdolności, również poza warsztatami terapii zajęciowej. W ramach tego projektu chcemy zorganizować dla dorosłych artystów z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną plener arteterapeutyczny, w którego ramach odbędą się warsztaty: malarskie oraz teatralny, wzmocnić ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, ale także rozwijać zdolności artystyczne, które posiadają.

Sztuka naiwna jest sztuką bardzo ciekawą i inspirującą, jej cechy można odkryć u tak znanych artystów jak Marc Chagall, Paul Klee, Jean Dubuffet. Pierwszym rozpoznawalnym artystą sztuki naiwnej był Henri Rousseau żyjący w latach 1888-1910, jego prace zaprezentowane zostały
w Salonie Niezależnych we Francji i zyskały duże uznanie wśród awangardy zafascynowanej prymitywizmem i kulturami prostymi. W Polsce sztuka naiwna jest wciąż niedoceniona, pomimo że mamy tak rozpoznawalnych jej przedstawicieli jak Epifaniusz Drowniak (Nikifor Krynicki), Krystyna Gawłowa, czy Władysław Rybkowski. Twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi jest nadzwyczaj wyjątkowa, ponieważ jest sztuką szczerą, autentyczną. Jej autorzy nie są obarczeni żadnymi konwencjami, często wychodzą poza wszelki kanon sztuki. Natomiast w ich dziełach niejednokrotnie uwidacznia się wielka osobowość i siła wyrazu. Sztuka ta posiada, oprócz walorów artystycznych, funkcje aktywizacyjne osoby w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i zdrowotnej.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieścimy relacje fotograficzną
z warsztatów.

Wesprzyj -GIVE