Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Projekt dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

W październiku rozpoczęliśmy realizację projektu „NIKIFORY” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt zakłada promocję sztuki naiwnej jak
i bezpośrednie wsparcie artystów z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną. W ramach projektu planujemy organizację pleneru artystycznego, w ramach, którego odbędą się warsztaty arteterapeutyczne. Projekt pozwoli na rozwój artystów, poprawę ich samooceny, rozwój ich umiejętności, kształtowanie talentu, a także promocję arteterapii jako formy rehabilitacji
i twórczości osób z niepełnosprawnościami.

Celem zadania jest wsparcie artystów z niepełnosprawnością w rozwijaniu swojego talentu, kształtowaniu umiejętności, ale także integracja tej grupy osób i nadanie ich pracy znaczenia. Ich dzieła co roku doceniane są przez Jury Konkursu “Świat Nikiforów”, w którego skład wchodzą m.in rektor ASP w Warszawie, przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Warszawie, czy Centrum Sztuki Współczesnej. Artyści wymagają jednak pomocy w rozwijaniu swoich zdolności, również poza warsztatami terapii zajęciowej. W ramach tego projektu chcemy zorganizować dla dorosłych artystów z niepełnosprawnością intelektualną bądź sprzężoną plener arteterapeutyczny, w którego ramach odbędą się warsztaty: malarskie oraz teatralny, wzmocnić ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, ale także rozwijać zdolności artystyczne, które posiadają.

Sztuka naiwna jest sztuką bardzo ciekawą i inspirującą, jej cechy można odkryć u tak znanych artystów jak Marc Chagall, Paul Klee, Jean Dubuffet. Pierwszym rozpoznawalnym artystą sztuki naiwnej był Henri Rousseau żyjący w latach 1888-1910, jego prace zaprezentowane zostały
w Salonie Niezależnych we Francji i zyskały duże uznanie wśród awangardy zafascynowanej prymitywizmem i kulturami prostymi. W Polsce sztuka naiwna jest wciąż niedoceniona, pomimo że mamy tak rozpoznawalnych jej przedstawicieli jak Epifaniusz Drowniak (Nikifor Krynicki), Krystyna Gawłowa, czy Władysław Rybkowski. Twórczość osób z zaburzeniami psychicznymi jest nadzwyczaj wyjątkowa, ponieważ jest sztuką szczerą, autentyczną. Jej autorzy nie są obarczeni żadnymi konwencjami, często wychodzą poza wszelki kanon sztuki. Natomiast w ich dziełach niejednokrotnie uwidacznia się wielka osobowość i siła wyrazu. Sztuka ta posiada, oprócz walorów artystycznych, funkcje aktywizacyjne osoby w trudnej sytuacji życiowej, społecznej i zdrowotnej.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieścimy relacje fotograficzną
z warsztatów.

W sierpniu 2018 roku Fundacja United Way Polska połączyła się z Fundacją Znajdź Pomoc.
Aktualna strona internetowa Fundacji wygaśnie w dniu potwierdzenia nowego wpisu organizacji do KRS.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony: www.znajdzpomoc.pl

—————

In August 2018, the United Way Polska Foundation merged with the Find Help Foundation.
The current Foundation website will expire on the day of confirmation of the new organization entry to the National Court Register.
We encourage you to visit the new website: www.znajdzpomoc.pl

Wesprzyj -GIVE