Działania Fundacji są wspierane również przez instytucje publiczne: urzędy, ośrodki akademickie i ich pracowników. Współpraca jest bardzo szeroka i może dotyczyć zarówno realizacji projektu dla danej grupy beneficjentów, objęcia patronatem konkretnego programu społecznego, opracowania danych statystycznych czy stworzenia kwestionariuszy i diagnoz społecznych. Dzięki wsparciu instytucji i wspólnym działaniom udało się doprowadzić do kilku rozwiązań systemowych, np.:

  • Przygotowany przez prof. Małgorzatę Orłowską z Akademii Pedagogiki Specjalnej kwestionariusz funkcjonowania społecznego dziecka od 2011 roku używany jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej przy ocenie sytuacji dzieci i ich rodzin pozostających pod ich opieką.
  • Kompleksowy i wieloaspektowy program Partnerstwo dla Dzieci, kierowany do dzieci pochodzących z rodzin wieloproblemowych, został potraktowany przez Urząd m.st. Warszawa jako modelowy przykład pomocy dzieciom; na podstawie założeń i działań ujętych w programie, Urząd m.st. Warszawa zlecił realizację organizacjom pozarządowym długoterminowych projektów w oparciu o Partnerstwo dla Dzieci w czterech rewitalizowanych dzielnicach Warszawy: na Pradze Południe, na Pradze Północ, na Targówku i na Woli.
  • Jeden z komponentów Partnerstwa dla Dzieci -pierwsza Światoteka, otwarty w 2009 roku klub dla dzieci na Pradze Południe, działający przy Stowarzyszeniu „Serduszko dla Dzieci”, uzyskał pełne dofinansowanie m.st. Warszawa. Dzięki temu, możliwe będzie otwieranie kolejnych Światotek w ramach Partnerstwa dla Dzieci.

NOWY PARTNER – MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

logo łazienki królewskie

Łazienki Królewskie to miejsce, gdzie klasycystyczna architektura XVIII wieku harmonijnie łączy się z naturalnym pięknem historycznych ogrodów. Znajdują się tu takie perły europejskiej architektury, jak Pałac na Wyspie czy Teatr Królewski w Starej Oranżerii, które są symbolem odważnej próby przekształcania Rzeczypospolitej w nowoczesne państwo przez króla Stanisława Augusta.

Łazienki Królewskie są dziś nazywane “najszczęśliwszym miejscem w Warszawie”. Można tu nie tylko odpocząć, obserwując przyrodę, ale też pogłębić znajomość oświeceniowych idei.

Chcemy, aby doświadczyli tego wszyscy nasi gości, dlatego otwieramy dla nich Łazienki Królewskie, realizując kompleksowy projekt „Muzeum Dostępne”. Polega on na dostosowaniu naszej oferty edukacyjno-kulturalnej dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

„Muzeum Dostępne” powstało z myślą o tych wszystkich, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Jego najliczniejszymi odbiorcami są osoby z niepełnosprawnością ruchu, wzorku i słuchu, ale pomagamy też osobom starszym i rodzinom z małymi dziećmi.

Projekt sprawa, że wydarzenia w Łazienkach Królewskich są ogólnodostępne, m.in. dzięki tłumaczeniom na polski język migowy (PJM), wykorzystaniu audiodeskrypcji i materiałów edukacyjnych, takich jak tyflografiki czy mapy dotykowe. Nasze spotkania odbywają się w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych, dostosowanych dla osób poruszających się na wózkach.

„Muzeum Dostępne” tworzą doświadczeni edukatorzy oraz pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi gości z niepełnosprawnością ruchu, wzroku oraz słuchu.