Organizacje pozarządowe są dla Fundacji bardzo ważnym partnerem. To we współpracy z nimi wspólnie znajdujemy rozwiązania różnych społecznych problemów realizując projekty lokalne i ogólnopolskie oraz wymieniając się doświadczeniami i spostrzeżeniami.

Każdego roku, wśród organizacji z danego obszaru pomocy, ogłaszamy konkursy grantowe finansowane ze środków pozyskanych od firm i instytucji. Dotacje mogą uzyskać najlepsze projekty, które oceniane są pod względem merytorycznym i finansowym przez ekspertów społecznych i przedstawicieli darczyńców.

Od 1996 roku, Fundacja przekazała organizacjom darowizny pochodzące od firm i instytucji na łączną kwotę ponad 14,5 mln złotych.

Zasady współpracy z organizacjami 2017 (docx)

Zasady współpracy z organizacjami 2017 (pdf)

LISTA ORGANIZACJI W PODZIALE NA ODBIORCĘ POMOCY

Dzieci
Osoby w sytuacji kryzysowej
osoby z niepełnosprawnościami / nikifory
Osoby chore
Seniorzy

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ PARTNERSKĄ?

  1. Organizacje zainteresowane współpracą proszone są o wysłanie e-maila do Koordynatora ds. społecznych – Ewy Wojtas (e.wojtas@unitedway.pl), z informacją o profilu swojej działalności oraz działaniach prowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat. Do e-maila prosimy załączyć aktualny KRS i statut oraz link do strony internetowej.
  2. Koordynator po analizie materiałów, skontaktuje się z organizacją w celu ustalenia obszarów współpracy.
  3. Ostatnim krokiem będzie podpisanie porozumienia o współpracy.