Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Oferta – “Akcja Aktywizacja”

FUNDACJA UNITED WAY POLSKA z siedzibą: 03-984 Warszawa, ul. Poprawna 141a, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: pełnienie funkcji i realizacji zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

http://ogloszenia.ngo.pl/1804-pelnienie-funkcji-i-realizacji-zadan-czlonka-mobilnej-grupy-interdyscyplinej.html

Wesprzyj -GIVE