Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Oferta – “Akcja Aktywizacja”

FUNDACJA UNITED WAY POLSKA z siedzibą: 03-984 Warszawa, ul. Poprawna 141a, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: pełnienie funkcji i realizacji zadań członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (dalej MGI) w projekcie pn. „Akcja Aktywizacja” (dalej Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

http://ogloszenia.ngo.pl/1804-pelnienie-funkcji-i-realizacji-zadan-czlonka-mobilnej-grupy-interdyscyplinej.html

W sierpniu 2018 roku Fundacja United Way Polska połączyła się z Fundacją Znajdź Pomoc.
Aktualna strona internetowa Fundacji wygaśnie w dniu potwierdzenia nowego wpisu organizacji do KRS.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony: www.znajdzpomoc.pl

—————

In August 2018, the United Way Polska Foundation merged with the Find Help Foundation.
The current Foundation website will expire on the day of confirmation of the new organization entry to the National Court Register.
We encourage you to visit the new website: www.znajdzpomoc.pl

Wesprzyj -GIVE