MISJAOPIS FUNDACJIHISTORIA UNITED WAY

Wersja skrócona:

MISJĄ FUNDACJI UNITED WAY POLSKA JEST TWORZENIE SZANS I MOŻLIWOŚCI NA POPRAWĘ ŻYCIA OSÓB W TRUDNYCH SYTUACJACH POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ LUDZI Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK.

Wersja pełna:

Misją Fundacji United Way Polska jest niesienie pomocy w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, oświaty i wychowania osobom w szczególnie trudnej sytuacji oraz jednostkom organizacyjnym, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie działającym, a także upowszechnianie wiedzy o udzielaniu wsparcia i korzystaniu z dostępnych form pomocy oraz inicjowanie i współtworzenie ruchu partnerskiej współpracy wszystkich środowisk na rzecz grup wykluczonych społecznie i marginalizowanych.

Głównymi celami Fundacji są:

  1. pomoc społeczna,
  2. działalność charytatywna,
  3. ochrona i promocja zdrowia,
  4. nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
  5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
  6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Fundacja United Way Polska jest członkiem międzynarodowej organizacji charytatywnej United Way obecnej w 41 krajach świata. Jedna misja łączy blisko 1800 oddziałów United Way, które korzystając z wieloletniego doświadczenia i stosując obowiązujące standardy, odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności zapraszając do wspólnego działania ludzi z różnych środowisk. Każdego roku działania wszystkich oddziałów United Way wspiera łącznie 2,9 mln wolontariuszy. Obszarami pomocy, na których skoncentrowała się uwaga United Way to: Edukacja, Pomoc socjalna i Zdrowie.

Polski oddział powstał w 1996 roku pod nazwą Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska i od tego czasu, pracując z biznesem, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi i wolontariuszami, rozwija programy społeczne skierowane do pięciu grup beneficjentów wspierając tym samym blisko 3000 osób rocznie.

Czytaj o nas na stronie United Way Worldwide

United Way w Europie

 

Pierwsza organizacja United Way założona została w roku 1887 w Denver, w stanie Kolorado w Stanachlogo 125 lecie united way Zjednoczonych, przez kobietę, księdza, rabina i dwóch ówczesnych ministrów. Była odpowiedzią na rosnącą ilość problemów społecznych wynikających z szybkiego tempa industrializacji. Przywódcy społeczności pracowali w lokalnych organizacjach charytatywnych koordynując zbieranie funduszy i organizując proste kampanie, co zmobilizowało społeczności do aktywniejszego odpowiadania na społeczne potrzeby. Model ten szybko przyjął się na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Jedna z najwcześniejszych organizacji United Way poza Stanami Zjednoczonymi założona została w roku 1923 w Australii, w Melbourne. Fundacja Charytatywna Lorda Mayora powstała z inicjatywy Lorda w porozumieniu ze związkami oraz innymi grupami działającymi w obrębie społeczności i wkrótce skupiła wszystkie organizacje charytatywne w Melbourne. Podobna sytuacja miała miejsce w Republice Południowej Afryki, gdzie w roku 1928 w Cape Town powstała United Community Chests of Southern Africa.

Model upowszechniany przez United Way okazał się być łatwy w adaptacji; można go zmieniać zależnie od potrzeb kraju i społeczności, ich kultury oraz języka. Organizacje United Way działają w bardzo różnych miejscach na całym świecie, takich jak Ho Chi Minh City w Wietnamie, Kingston na Jamajce, Lagos w Nigerii, Moskwie, Santiago, Szanghaju czy Tel Awiwie.

mapa świata - państwa z obecnością united way