logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, województwo łódzkie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt realizuje Fundacja United Way Polska w partnerstwie 
z Krajowym Centrum Pracy Sp. z o.o.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób (120 K i 80 M) zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie (Degurba 3) woj. łódzkiego do 31-08-2019.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 358 895,18 zł

Zapraszamy

osoby bezrobotne (III profil pomocy), z terenów wiejskich
woj. łódzkiego, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W tym również:
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
lub z niepełnosprawnością sprzężoną,
• osoby z zaburzeniami psychicznymi,
• osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

Oferujemy BEZPŁATNIE:

• Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;
• Szkolenia i kursy zawodowe;
• Staże (uczestnicy staży otrzymywać będą stypendia stażowe);
• Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe;
• Indywidualną diagnozę potrzeb, czyli jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza;
• Trening umiejętności społecznych, czyli jak radzić sobie lepiej w życiu.

Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie

Fundacja United Way Polska oraz Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o.
serdecznie zapraszają

Zgłoszenia przyjmujemy

• w biurze projektu: pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 
(Budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu)
budynek A, pokój 322
• telefonicznie: 572 722 364;
• e-mail’em: lepszaprzyszlosc@unitedway.pl

Lepsza przyszłość plakat - narzedzia i zdjęcia zawodów zachęcają do udziału w projekcie