Przez wiele lat, wspólnie z firmami partnerskimi i ich pracownikami, Fundacja wypracowała kilka skutecznych narzędzi, dzięki którym pomoc przekazywana jest tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wszystkie inicjatywy płynące od firm i ich pracowników służące aktywizacji społecznej na rzecz wniesienia realnej zmiany w życie osób najbardziej potrzebujących są dla Fundacji bardzo motywujące. Łącząc siły i pomysły – naprawdę możemy więcej.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Koordynator ds. Współpracy z Biznesem, Fundraisingu i Komunikacji
Lucyna Kraśkiewicz Lucyna Kraśkiewicz
l.kraskiewicz@unitedway.pl
530 503 239
22 621 28 09 w. 12