Przez wiele lat, wspólnie z firmami partnerskimi i ich pracownikami, Fundacja wypracowała kilka skutecznych narzędzi, dzięki którym pomoc przekazywana jest tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Wszystkie inicjatywy płynące od firm i ich pracowników służące aktywizacji społecznej na rzecz wniesienia realnej zmiany w życie osób najbardziej potrzebujących są dla Fundacji bardzo motywujące. Łącząc siły i pomysły – naprawdę możemy więcej.

Poznaj nas lepiej i nasze programyoferta usług eksperckich - dlonie ulozone w kule ziemska

Działania z zakresu CSR, które pomagamy zrealizować

  • wolontariat pracowniczy
  • wolontariat kompetencji
  • składka pracownicza
  • darowizny rzeczowe
  • darowizny pieniężne
  • partnerstwo strategiczne
  • członkostwo w Radzie Fundacji
  • działania społeczne, projekty społeczne, inwestycje społeczne

Zobacz propozycje konkretnej pomocy i projektów społecznych

okładka portfolio inwestcyji społecznych

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Koordynator ds. Współpracy z Biznesem, Fundraisingu i Komunikacji
Maria Ciarka zdjęcie portretoweMaria Ciarka
Partnerzy biznesowi, komunikacja, fundraising
m.ciarka@unitedway.pl