Realizując misję łączenia ludzi pochodzących z różnych środowisk, United Way opiera się na szeroko zakrojonej współpracy z partnerami biznesowymi. Model wspólnego działania proponowany przez United Way spotkał się z uznaniem bardzo wielu firm o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Wysokie standardy obowiązujące każdy oddział United Way na świecie, 127 lat tradycji i siła 1800 oddziałów wymieniających doświadczenia i dobre praktyki sprawiają, że Fundacja jest w stanie zaproponować każdej firmie zarówno jednorazową akcję charytatywną jak i długofalowy program zaangażowania społecznego. Wykwalifikowani pracownicy Fundacji zawsze są do dyspozycji – przy przygotowaniu i wdrożeniu programu, jego realizacji na wszystkich etapach oraz przy komunikowaniu o osiągniętych rezultatach.

Partnerzy biznesowi i ich pracownicy w bardzo różnorodny sposób włączają się w działania Fundacji wspierając jedną lub kilka grup beneficjentów będących pod naszą opieką. Są to na przykład działania z zakresu wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu kompetencji, różnego typu darowizny rzeczowe i pieniężne, długoletnie programy składki pracowniczej czy wreszcie partnerstwo strategiczne dla danego programu i członkostwo w Radzie Fundacji. Dla działalności Fundacji niezwykle cenne są wszelkiego typu inicjatywy i propozycje, które staramy się wdrażać wspólnie, angażując lokalne społeczności i samych beneficjentów pomocy.

Efekt synergii, który powstaje dzięki połączeniu sił i doświadczeń różnych podmiotów przekłada się m.in. na zmianę w życiu wspieranych osób, a dla osób wspierających – satysfakcję z niesienia skutecznej pomocy i pewność właściwego ulokowania środków.

Zaangażuj swoją firmę

Dowiedz się dlaczego warto się zaangażować

Opisy firm (w budowie)

Fedex Expresslogo FedexFedex Express to międzynarodowa firma, która od ponad 40 lat świadczy usługi w zakresie przesyłek kurierskich  za pośrednictwem zaawansowanej
technicznie sieci komunikacyjnej,  która
umożliwia dotarcie drogą powietrzną, lądową.
Societe Generalelogo Societe GeneraleSG CIB Polska jest jednym z najdłużej działających banków zagranicznych w Polsce. Swoją działalność bank rozpoczął w 1992 roku szybko stając się czołowym partnerem dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i dla sektora publicznego.  Bank specjalizuje się w obszarach Bankowości Inwestycyjnej, Finansowania i Rynków.