United Way w Polsce, realizując misję łączenia ludzi pochodzących z różnych środowisk, opiera się na szeroko zakrojonej współpracy z partnerami biznesowymi. Model wspólnego działania proponowany przez United Way spotkał się z uznaniem bardzo wielu firm o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Wysokie standardy obowiązujące każdy oddział United Way na świecie, 127 lat tradycji i siła 1800 oddziałów wymieniających doświadczenia i dobre praktyki sprawiają, że Fundacja jest w stanie zaproponować każdej firmie zarówno jednorazową akcję charytatywną jak i długofalowy program zaangażowania społecznego. Wykwalifikowani pracownicy Fundacji zawsze są do dyspozycji – przy przygotowaniu i wdrożeniu programu, jego realizacji na wszystkich etapach oraz przy komunikowaniu o osiągniętych rezultatach.
krzyżówka - rozwiązaniem jest hasło United Way ułożone pionowo. Poziomo hasła: Podaruj, zaangazuj się, działaj, troszcz się, zmieniaj, dołącz, wspieraj, pomagaj, czyń dobro.

Korzyści dla firmy:

  • – pewność właściwej inwestycji środków na działalność charytatywną
  • – udział w tworzeniu stabilnego i przejrzystego systemu pomocy dla wybranej grupy beneficjentów
  • – profesjonalna obsługa programów CSR firmy
  • – motywacja pracowników i budowanie zespołu
  • – integracja pracowników firmy wokół realizacji strategii CSR firmy
  • – wzmocnienie wizerunku firmy
  • – umocnienie pozycji firmy

Partnerzy biznesowi i ich pracownicy w bardzo różnorodny sposób włączają się w działania Fundacji wspierając jedną lub kilka grup beneficjentów będących pod naszą opieką. Są to na przykład działania z zakresu wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu kompetencji, różnego typu darowizny rzeczowe i pieniężne, długoletnie programy składki pracowniczej czy wreszcie partnerstwo strategiczne dla danego programu i członkostwo w Radzie Fundacji. Dla działalności Fundacji niezwykle cenne są wszelkiego typu inicjatywy i propozycje, które staramy się wdrażać wspólnie, angażując lokalne społeczności i samych beneficjentów pomocy.

Efekt synergii, który powstaje dzięki połączeniu sił i doświadczeń różnych podmiotów przekłada się m.in. na zmianę w życiu wspieranych osób, a osobom pomagającym daje satysfakcję i radość z niesienia skutecznej pomocy i pewność właściwego ulokowania środków.

Czytaj więcej o sposobach zaangażowania