Tomasz Sielicki, b. prezes Sygnity zachęca do współpracy

Firmy, które nam zaufały

Wysokie standardy

United Way w Polsce, realizując misję łączenia ludzi pochodzących z różnych środowisk, opiera się na szeroko zakrojonej współpracy z partnerami biznesowymi. Model wspólnego działania proponowany przez United Way spotkał się z uznaniem bardzo wielu firm o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Wysokie standardy obowiązujące każdy oddział United Way na świecie, 130 lat tradycji i siła 1800 oddziałów wymieniających doświadczenia i dobre praktyki sprawiają, że Fundacja jest w stanie zaproponować każdej firmie zarówno jednorazową akcję charytatywną jak i długofalowy program zaangażowania społecznego. Wykwalifikowani pracownicy Fundacji zawsze są do dyspozycji – przy przygotowaniu i wdrożeniu programu, jego realizacji na wszystkich etapach oraz przy komunikowaniu o osiągniętych rezultatach.

krzyżówka - rozwiązaniem jest hasło United Way ułożone pionowo. Poziomo hasła: Podaruj, zaangazuj się, działaj, troszcz się, zmieniaj, dołącz, wspieraj, pomagaj, czyń dobro.

Korzyści dla firmy

  • pewność właściwej inwestycji środków na działalność charytatywną,
  • udział w tworzeniu stabilnego i przejrzystego systemu pomocy dla wybranej grupy beneficjentów,
  • profesjonalna obsługa programów CSR firmy (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu),
  • motywacja pracowników i budowanie zespołu,
  • integracja pracowników firmy wokół realizacji strategii CSR firmy,
  • wzmocnienie wizerunku firmy,
  • umocnienie pozycji firmy.

Działania CSR, możliwości zaangażowania

Partnerzy biznesowi i ich pracownicy w bardzo różnorodny sposób włączają się w działania Fundacji wspierając jedną lub kilka grup beneficjentów będących pod naszą opieką. Są to na przykład działania z zakresu wolontariatu pracowniczego czy wolontariatu kompetencji, różnego typu darowizny rzeczowe i pieniężne, długoletnie programy składki pracowniczej czy wreszcie partnerstwo strategiczne dla danego programu i członkostwo w Radzie Fundacji. Dla działalności Fundacji niezwykle cenne są wszelkiego typu inicjatywy i propozycje, które staramy się wdrażać wspólnie, angażując lokalne społeczności i samych beneficjentów pomocy.

Efekt synergii, który powstaje dzięki połączeniu sił i doświadczeń różnych podmiotów przekłada się m.in. na zmianę w życiu wspieranych osób, a osobom pomagającym daje satysfakcję i radość z niesienia skutecznej pomocy i pewność właściwego ulokowania środków.

Czytaj więcej o sposobach zaangażowania i inwestycjach społecznych