osoba zasmucona i obok osoba pomagająca

Oferujemy pomoc w ramach Poradni Pokonaj Kryzys, która powstała 3 lata temu dzięki wsparciu Fundacji General Electric. Jest ona odpowiedzią na brak profesjonalnego, a przy tym bezpłatnego poradnictwa, z którego mogłyby korzystać osoby w sytuacji kryzysowej, niezależnie od przyczyny tego stanu. Chcemy stworzyć narzędzie uniwersalne dające wskazówki, jak wyjść z sytuacji kryzysowej i do kogo się zgłosić, aby otrzymać pogłębioną pomoc.
Główne działania Poradni to konsultacje z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, doradcą zawodowym, specjalistami ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także pomoc w znalezieniu środków na leczenie, przekazywanie informacji o prawach i przywilejach osób w trudnej sytuacji życiowej. Jesteśmy miejscem, gdzie każdy może przyjść i porozmawiać o swoich problemach, spotkać się ze specjalistą i zaplanować drogę wyjścia z sytuacji kryzysowej.
Poradnia w zeszłym roku otoczyła opieką ponad 400 osób borykających się m.in. z koniecznością zakupu protez, wózków, leczeniem za granicą, mobbingiem czy chorobami dzieci.

Czytaj aktualności poświęcone osobom w sytuacjach kryzysowych

Program Pokonaj Kryzys objęty jest patronatem: