nasi podopieczni trzymający kartki z hasłem: Live United

Oprócz aktywizacji społecznej osób powyżej 60 roku życia, zwiększeniu liczby seniorów zaangażowanych w wolontariat, zależy nam przede wszystkim na poprawie jakości życia osób starszych, zapewnieniu im opieki, zajęć dodatkowych oraz wsparcia w leczeniu. Do tej pory udało nam się zaangażować ponad 100 wolontariuszy-seniorów w działania na rzecz dzieci i osób chorych, 40 osób w 2013 roku korzystało z kart podarunkowych do aptek, kilkadziesiąt osób starszych skorzystało także z poradnictwa psychologicznego i prawnego. W najbliższym czasie planujemy utworzyć Uniwerek Seniora, a także zorganizować system opieki na rzecz samotnych osób w podeszłym wieku. Chcemy zapewnić im naprawdę godną starość i zaoferować bogaty program zajęć: wykłady, sekcje zainteresowań, warsztaty twórcze, imprezy kulturalne i artystyczne, kursy i szkolenia, spotkania integracyjno-rozrywkowe oraz poradnictwo specjalistyczne.

Czytaj aktualności poświęcone osobom starszym

Program Godna Starość objęty jest patronatem: