Od 22 lat Fundacja United Way Polska wspiera osoby najbardziej potrzebujące pomocy. Tylko w ostatnim roku otoczyliśmy opieką 
1500 dzieci, wsparliśmy 500 podopiecznych, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej oraz pomogliśmy 280 chorym 
i 90 osobom starszym.
W 2017 roku, w Obszarze Edukacja objęliśmy wsparciem kolejne dzieci z rodzin ubogich i wieloproblemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez nasze działania pragniemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, dając im możliwość pokonania trudności szkolnych, odkrycia talentów, rozwijania zainteresowań oraz wzmocnienia poczucia własnej wartości.

Dzięki 1% podatku możemy:

1. Przywracać do życia społecznego dzieci wykluczone społecznie 
 i marginalizowane.
2. Rozwijać dziecięce talenty poprzez udzielenie wsparcia w postaci mikrostypendiów.
3. Poprawiać funkcjonowanie dzieci w szkole, w domu i wśród rówieśników poprzez korepetycje, kurs językowy, zajęcia pozalekcyjne i socjoterapeutyczne.
4. Wspierać młodzież w podjęciu decyzji co do wyboru 
 ścieżki edukacyjno-zawodowej.
5. Przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu dzieci poprzez 
 zajęcia komputerowe.
6. Przekazywać doraźną pomoc (system darów rzeczowych, akcje: „Pierwszy Dzwonek” oraz „List do św. Mikołaja”).

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce poniżej granicy ubóstwa żyje ok. 4,6 mln osób. W 2018 roku chcemy dotrzeć do jeszcze większej liczby rodzin z dziećmi, aby zmienić ich życie.

1 procent na dzieci zeby dodac im skrzydel, dzieci w skrzydlatych sercach

Zapraszamy Państwa do przekazania 1% podatku

Fundacja United Way Polska posiada status organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38, 39), należy wpisać nr KRS: 0000071715.

 1% podatku mogą przekazać:

  • ryczałtowcy – PIT 28,
  • przedsiębiorcy – PIT 36,
  • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L,
  • pracownicy – PIT 37,
  • gracze giełdowi – PIT 38,
  • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39.

Aby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę, numer KRS Fundacji United Way Polska. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy Państwa do udostępniania urzędom informacji na swój temat. Otrzymamy w ten sposób możliwość przekazywania podziękowań za wpłaty.

Skorzystaj z bezpłatnego programu do rozliczeń podatkowych

 

 

Wszystkim Darczyńcom Dziękujemy!

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.