Statut

UWP_statut_06_2014

Globalne Standardy United Way

United Way jest ruchem, który rozprzestrzenia się po całym świecie i obecnie ma swoje siedziby w kilkudziesięciu krajach. Nazwy poszczególnych organizacji mogą się różnić, tak jak różne są społeczności, państwa i kultury, w których pracują. Jednakże wszystkie łączy wspólna idea – wiara, że członkowie społeczności mogą tworzyć jedność, mobilizować zasoby i pracować wspólnie nad sprawami ważnymi dla społeczności w sposób bardziej efektywny niż zrobiłaby to pojedyncza osoba.

Niniejszy dokument, Światowe standardy organizacji United Way, określa, co jest esencją tych organizacji oraz mówi o standardach i praktykach, dzięki którym mogą one poprawiać swój sposób działania. Co więcej, ustala, jak organizacje mają konsultować się ze sobą w sposób pozwalający na lepszą komunikację i dzielenie się wiedzą oraz zawiera wskazówki pomocne przy tworzeniu nowych organizacji United Way w społecznościach na całym świecie.

GlobalStandardsPL

Kodeks Etyki

Działamy zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami etyki, ujętymi w naszym kodeksie, do pobrania poniżej

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania